Vận chuyển du thuyền quá khổ từ Việt Nam đi Mỹ

Vận chuyển du thuyền quá khổ từ Việt Nam đi Mỹ

BP Logistics vận chuyển du thuyền quá khổ từ TP. Hồ Chí Minh đi Mỹ bằng vận tải đa phương thức. Quá trình vận chuyển là sự kết hợp giữa vận chuyển đường bộ bằng mooc lùn từ nhà máy sản xuất đến cảng Gò Ô Môi, sau đó du thuyền được chuyển lên xà lan để vận chuyển ra...