Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng bằng phương thức thuỷ bộ kết hợp

Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng bằng phương thức thuỷ bộ kết hợp

BP Logistics vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng bằng xe mooc lùn, mooc sàn và xà lan cho dự án Inzi Vina tại khu công nghiệp Amata, Biên Hoà, Đồng Nai. Đây là lô hàng máy móc thiết bị siêu trường siêu trọng thứ 3 mà BP Logistics vận chuyển cho dự án này. Lô hàng...
Vận chuyển hàng quá khổ quá tải bằng trailer 10 trục

Vận chuyển hàng quá khổ quá tải bằng trailer 10 trục

BP Logistics hoàn thành việc vận chuyển hàng quá khổ quá tải cho dự án New-Hanam (nhà đầu tư Hàn Quốc), Khu Công Nghệ Cao, TP. Hồ Chí Minh. Lô hàng là máy ép 500 tấn gồm 6 kiện hàng, trong đó có 3 kiện hàng quá khổ quá tải, kiện hàng lớn nhất có chiều rộng 4.1m, chiều...