Cho thuê tàu và môi giới thuê tàu

Hầu hết cổ đông của BP Logistics có kinh nghiệm làm việc tại đại lý tàu biển, tập đoàn hàng hải lớn, có quan hệ thân thiết với hàng trăm chủ tàu trong nước và quốc tế, bao gồm những chủ tàu hạn nặng và các kênh môi giới tàu hàng đầu. Lợi thế này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng cước biển cạnh tranh từ các cảng Việt Nam tới nhiều cảng trên thế giới cho những mặt hàng quá khổ quá tải, sắt thép, máy móc…

shipbroking

Cho thuê tàu vận chuyển máy móc công nghiệp nặng.

shipbroking

Cho thuê tàu vận chuyển cho dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.