BP Logistics hoàn thành việc vận chuyển hàng quá khổ quá tải cho dự án New-Hanam (nhà đầu tư Hàn Quốc), Khu Công Nghệ Cao, TP. Hồ Chí Minh.

Lô hàng là máy ép 500 tấn gồm 6 kiện hàng, trong đó có 3 kiện hàng quá khổ quá tải, kiện hàng lớn nhất có chiều rộng 4.1m, chiều cao 3.45m và nặng 80 tấn, được vận chuyển từ cảng Bến Nghé đến Khu Công Nghệ Cao để lắp đặt nhà xưởng cho dự án New-Hanam.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm vận chuyển hàng quá khổ quá tải cũng như hàng thông thường vào Khu Công Nghệ Cao cho nhiều dự án nên rất thông thạo về tuyến đường cũng như các phương án vận chuyển, đặc biệt là đối với hàng máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài về các cảng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Ngoài ra, khả năng cung cấp các trang thiết bị chuyên dụng đa dạng và mối quan hệ thân cậy với các đối tác nên chúng tôi có thể xây dựng nhiều phương án vận chuyển khác nhau với mức độ kiểm soát cao, nhằm lựa chọn phương án tối ưu cho khách hàng.

BP Logistics sử dụng trailer 10 trục và xin giấy phép vận chuyển hàng quá khổ quá tải để đảm bảo an toàn cho hàng hoá và quá trình vận chuyển không bị gián đoạn.

vận chuyển hàng quá khổ quá tải

BP Logistics giám sát việc xếp dỡ hàng tại cảng

vận chuyển hàng quá khổ quá tải

Kiện hàng quá khổ quá tải (hiều rộng 4.1m, chiều cao 3.45m và nặng 80 tấn) được xếp lên trailer sau khi bị gián đoạn bởi mưa lớn.

vận chuyển hàng quá khổ quá tải

Hàng hoá được vận chuyển đến chân công trình an toàn theo đúng kế hoạch đề ra và sẵn sàng để dỡ xuống công trình.