TÀU NGẦM THÁM HIỂM VINPEARL NHA TRANG TRITON DEEPVIEW 24

BPL đảm nhận trọng trách lên phương án tiếp nhận và chuyên chở con tàu về đến Nha Trang và bàn giao lại cho đội ngũ Vinpearl.