Categories
TIN TỨC

Bắc Phong hướng dẫn thực tập cho sinh viên ngành Logistics, trường HUTECH

Bắc Phong hướng dẫn thực tập cho sinh viên HUTECH

Lại một lứa sinh viên nữa sắp ra trường hội nhập vào nguồn lực Logistics của cả nước, Chúc các em luôn thành công …