Kí hợp đồng, thi công

Thoả thuận điều khoản chi tiết, kí kết hợp đồng