DỰ ÁN VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI 3 TẠI QUY NHƠN

Transport and Installation support for the Phuong Mai Wind Farm project
in Qui Nhon Province