Thế mạnh của chúng tôi / Our most strengths

 

1- Thủ Tục Hải Quan Suất Nhập Khẩu Và Hỗ Trợ Khách Hàng Thủ Tục Liên Quan Như Kiểm Tra Nhà Nước
2- Vận Chuyển Nôi Địa : Đường Bộ, Đường Biển Và Đa Phương Thức
3- Vận Chuyển Quốc Tế : Đường Biển Và Đường Hàng Không
4- Dịch Vụ Giao Hàng Từ Kho Đến Kho Cả Nôi Địa Và Quốc Tế
5- Vận Chuyển Và Giám Sát Logistics Cho Hàng Dự Án, Hàng Siêu Trường Siêu Trọng
6- Thuê Tàu Và Môi Giới Thuê Tàu Rời
7- Dịch Vụ Lắp Đăt Cho Các Công Trình Xây Dựng Công Nghiệp Hạng Nặng, Máy Móc Thiết Bị Cho Các Nhà Máy
8- Dịch Vụ Xếp Dỡ Hàng Hóa, Đóng Gói, Đóng Kiện, Đóng Hàng Vào Cont Hoặc Rút Hàng Khỏi Cont