Categories
TIN TỨC

Thị trường logistics Việt Nam và thế giới quý 1 năm 2023 và dự báo

Báo cáo Thị trường logistics Việt Nam và thế giới quý 1/2023 và dự báo cập nhật những diễn biến và dự báo mới nhất cho tổng thể thị trường logistics Việt Nam và thế giới.

Các phân tích được chi tiết hóa đến từng nhóm dịch vụ như vận tải (đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt), cảng biển, dịch vụ giao nhận, kho bãi, bất động sản logistics…

Đồng thời Báo cáo cũng phân tích về xu hướng chuỗi cung ứng hàng hóa và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp chủ hàng, doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Hoạt động và xu hướng của các doanh nghiệp trong ngành cũng được cập nhật.

Các phân tích và dự báo hy vọng sẽ góp phần tạo cơ sở đầu vào hữu ích cho các kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trong các tháng tới.

Ngoài ra, Báo cáo tập trung nghiên cứu điển hình một số xu hướng quan trọng như:
–    Xu hướng số hóa các hoạt động logistics trong chuỗi cung ứng thế hệ mới và một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số;
–    Xu hướng cộng sinh, cộng tác trong lĩnh vực giao nhận, chuyển phát nhanh tại Việt Nam;
–    Cải thiện logistics đường sắt để đón bắt xu hướng phục hồi của thị trường Trung Quốc
–    Những thách thức tiêu biểu đối với các doanh nghiệp chủ hàng và doanh nghiệp logistics trong quý 2/2023. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo
1.1.2. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị
1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình nguồn hàng
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
c) Nguồn hàng bán lẻ:
1.3.2. Dự báo
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển Tp. Hồ Chí Minh (TP.HCM)
3.2.3. Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV)
3.2.4. Cảng biển Quy Nhơn
3.2.5. Cảng biển Nghi Sơn
3.2.6. Cảng biển Quảng Ninh
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
4.2.2. Tình hình tại các khu vực:
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 02/2023 và 2 THÁNG NĂM 2023
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chỉ số vận chuyển container Drewry tổng hợp toàn cầu tháng 2/2022-3/2023
Biểu đồ 3: Các ngành hàng có chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý 1/2023 tăng so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ 4: Biến động tăng/giảm về lượng nhập khẩu của các mặt hàng tiêu biểu quý 1/ 2023 so quý 1/2022 (đvt: %)
Biểu đồ 5: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 năm 2023 và cùng kỳ các năm trước
Biểu đồ 6: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 – 2023
Biểu đồ 7: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 3/2023 (% theo lượng hàng hóa)
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2023
Biểu đồ 9: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-2023
Biểu đồ 10: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023
Biểu đồ 11: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023
Biểu đồ 12: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023
Biểu đồ 13: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023
Biểu đồ 14: Các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất và thấp nhất trong quý 1/2023

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Danh sách 30 cảng biển bận rộn nhất toàn cầu trong năm 2022 và so sánh với năm 2021 (xét theo TEU)
Bảng 2: Thống kê lượng xuất khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong quý 1/2023
Bảng 3: Thống kê lượng nhập khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong quý 1/2023
Bảng 4: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong quý 1/2023 so với tháng cùng kỳ năm 2022
Bảng 5: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong tháng quý 1/2023 so với cùng kỳ 2022

DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Cập nhật giá cước vận chuyển container đường biển trên các tuyến chính đến hết tháng 3/2023
Hộp 2: Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không sụt giảm trên toàn cầu, châu Âu dẫn đầu về mức giảm
Hộp 3: Số hóa quản lý chuỗi cung ứng, động lực quan trọng cho ngành logistics toàn cầu trong bối cảnh mới
Hộp 4: Chiến dịch “Switch to Zero” của Cảng vụ Rotterdam và GoodShipping thu hút các chủ hàng lớn
Hộp 5: Nhiều thách thức với cả các doanh nghiệp chủ hàng và doanh nghiệp dịch vụ logistics trong quý 2/2023
Hộp 6: Cải thiện logistics đường sắt để đón bắt xu hướng phục hồi của thị trường Trung Quốc
Hộp 7: Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hộp 8: Tỷ trọng của phân khúc B2C trên thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam
Hộp 9: Xu hướng cộng sinh, cộng tác trong lĩnh vực giao nhận, chuyển phát nhanh tại thị trường Việt Nam
Hộp 10: Triển vọng giá thuê nhà xưởng, kho bãi khu vực phía Nam

ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU